Inwoco AB

Inwoco tillverkar ett nytt och innovativt träbaserat väggsystem som byggs upp modulärt av isolerade block i standardiserade branschmått. Systemet är flexibelt och genom att kombinera blocken kan kundens behov tillgodoses oavsett väggstorlek.

Inwocos nya väggsystem erbjuder en innovativ lösning för byggbranschen som fokuserar på hållbarhet, effektivitet och kvalitet. Genom en rationell produktionsmetod kan de producera väggar på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt, samtidigt som de bibehåller hög kvalitet och hållbarhet.

Med sin unika produktionsmetod har Inwoco skapat en egen tillverkningslösning som skapar trygghet med snabba leveranstider, flexibel montering och fullständig kontroll över hela produktionen.

Inwocos Klimatskal 4.0 är ett flexibelt och modulärt väggsystem som är energieffektivt och har hög lastkapacitet för användning i höga byggnader oavsett stommaterial. Det är en unik och träbaserad ytterväggslösning som minskar byggtiden avsevärt och all information om väggkomponenterna finns tillgänglig i digital form. Väggarna kan enkelt monteras isär och kombineras på nya sätt vilket, i kombination med den tillgängliga datan för dess ingående material, gör denna vägg till en föregångare för återbruk! Inwoco är ett lysande exempel på hur innovation och design kan bidra till cirkulär ekonomi och en grön omställning inom byggbranschen.

Relaterade nyheter