Incendio AB

Incendio AB är en global leverantör av produkter för behandling av bränsleoljor. Vi tillverkar en mängd olika additiver, som bland annat:

  • förbättrar förbränningen
  • reducerar miljöpåverkande utsläpp
  • förhindrar slambildning
  • minskar korrosion och avlagringar

Vi erbjuder produkter för effektiv behandling inom områdena:

  • Förbränning vid kraft- och värmeanläggningar
  • Bränsleblandning
  • Bränsleförvaring
  • Oljeproduktion
  • Marin/Fartyg sektorn