Heat Management

65 % av den globala elproduktionen kommer från förbränning av bränslen. En av faktorerna för att optimera den är sotning. Det minskar både utsläppen och optimerar produktionen. Det är där Heat Management kommer in i bilden.

Vi tillhandahåller världens bästa optimeringssystem för sotblåsning. Våra primära kunder är kraft- och värmeverk samt massa- och marinföretag. Bland dessa finns flera av våra lösningar installerade hos kunder i flera applikationer runt om i världen.

Vi erbjuder:

 • Infraljudsotning
 • Optimerad ångsotblåsning
 • Big Data driftanalys
 • CFD-simulering

Applikationer:

 • Sodapannor
 • Biobränslepannor
 • Koleldade pannor
 • Avfallspannor
 • Rökrörspannor
 • SCR – Selektiv katalytisk reduktion
 • Marina pannor

Heat Management grundades 2016 efter en sammanslagning mellan Infrafone AB och Soottech AB. Syftet med sammanslagningen var att skapa ett världsledande cleantechföretag med en överlägsen produktportfölj inom energiomvandling anpassad för industriella pannor och förbränningsanläggningar.

Relaterade nyheter