Heat management

65 % av den globala elproduktionen kommer från förbränning av bränslen. En av faktorerna för att optimera den är sotning. Det minskar både utsläppen och optimerar produktionen. Det är Heat Management kommer in i bilden.

Vi tillhandahåller världens bästa optimeringssystem för sotblåsning. Våra primära kunder är kraft- och värmeverk samt massa- och marinföretag. Bland dessa finns flera av våra lösningar installerade hos kunder i flera applikationer runt om i världen.

Vi erbjuder:

 • Infraljudsrengöring
 • Optimerad ångsotblåsning
 • Big Data operationsanalys
 • CFD-simulering

Applikationer:

 • Återvinningspanna
 • Biomassapanna
 • Koleldad panna
 • Avfall till energipanna
 • Rökrörspanna
 • SCR – Selektiv katalytisk reduktion
 • Marin panna

Heat Management grundades 2016 efter en sammanslagning mellan Infrafone AB och Soottech AB. Syftet med sammanslagningen var att skapa ett världsledande cleantechföretag med en överlägsen produktportfölj inom energiomvandling anpassad för industripannor och förbränningsanläggningar.