Forefront Consulting

Forefront Consulting är ett verksamhets- och IT-konsultbolag med över 400 anställda, åtta kontor utspridda i Sverige och ett offshore-center i Kina.

Konsultverksamheten guidar företag och organisationer i det digitala landskapet och övriga transformationer. Oavsett om uppdraget avser affärsverksamhet, teknologiska plattformar eller designlösningar är utgångspunkten alltid att först skapa en samsyn kring nödvändiga förändringar för att sedan kunna realisera dessa på bästa sätt för avsedd effekt.

Forefront Consulting har en platt organisation med nära till affären, kunder, medarbetare, ledare och beslut. Vi startar hellre upp en ny enhet eller verksamhet för tidigt än låter redan existerande växa sig för stora och trögrörliga.

Forefront Consulting Karlstad
Kontoret i Karlstad öppnade i maj 2018 och huserar i Karlstad Business Center. Samtliga tjänster som finns inom Forefront Consulting erbjuds i regionen då medarbetarna arbetar gränsöverskridande.

Aktuellt just nu är bland annat arbetet som pågår med VIOL 3, som SDC, skogsnäringens informationsnav, driver och som Forfront Consulting är med och utvecklar. Det är ett stort IT-projekt som innebär en uppgradering och modernisering av hela Sveriges samlade skogsnäring. Mer om det här…