FineCell

FineCell utvecklar och producerar ett av framtidens mest attraktiva och mångsidiga biobaserade material, mikro- och nanocellulosa.

FineCell erbjuder hållbara materiallösningar med unika prestandafördelar. Produkterna har potential att stärka och utveckla nya biobaserade alternativ för att ersätta de fossila och ofta skadliga kemikalierna i plast, kosmetika och färger.

Industrin har tidigare haft svårt att kommersialisera nanocellulosa, men FineCell har identifierat bristerna med dagens teknik och utvecklat en effektivare produktionsmetod.

FineCells mikrofibrer produceras genom en grön och resurseffektiv process. Vår teknologi är baserad på en vatten- och lösningsmedelsfri kemisk reaktion i skonsamma förhållanden. Det gör det möjligt för oss att avsevärt minska energi- och vattenförbrukningen och avsevärt öka produktionsutbytet.

FineCells patenterade teknologi är baserad på flera års toppforskning utförd vid Kungliga Tekniska högskolan i Sverige, som är världsledande inom forskning om polymerer och material från förnybara resurser.

Relaterade nyheter