FineCell

FineCell utvecklar och producerar ett av framtidens mest attraktiva och mångsidiga biobaserade material, mikro- och nanocellulosa.

FineCell erbjuder hållbara materiallösningar med unika prestandafördelar. Produkterna har potential att stärka och utveckla nya biobaserade alternativ för att ersätta fossila och ofta skadliga kemikalier i hudvårdsprodukter, kosmetika och färger.

Industrin har tidigare haft svårt att kommersialisera nanocellulosa, men FineCell har identifierat bristerna med dagens teknik och utvecklat en betydligt effektivare produktionsmetod.

FineCells mikro- och nanocellulosa produceras genom en grön och resurseffektiv process. Vår teknologi är baserad på en kemisk reaktion under skonsamma betingelser. Det gör det möjligt för oss att avsevärt minska energi- och vattenförbrukningen och avsevärt öka produktutbytet.

Den patenterade teknologin är baserad på flera års toppforskning utförd vid Kungliga Tekniska högskolan i Sverige, som är världsledande inom forskning om material från förnybara resurser.

Relaterade nyheter