Endress+Hauser

Digitalisering i svensk industri börjar med rätt datainsamling i fabriken.

Att ha rätt lutbalans till vedmängd (alkali) i sin kokare är avgörande för massans kappatal och ett vanligt problem på massabruken att finna långtidsstabila flödesmätare för. Här sätter EH ny praxis.

Endress+Hauser har på senare år blivit en efterfrågad partner till svenska bruk med vår specialkompetens och nya praxis inom flödesteknik. På kokarflöden och i kausticeringen, eller för ånga och massa, hela vägen till pappersmaskinen. Gemensamt för alla är nya lösningar på gamla problem.

Vid sidan av det är Endress+Hauser en av de största producenterna inom alla discipliner av industriell mätteknik för flöden, nivåer, tryck, temperatur, densitet och analys. Vi levererar till alla branscher.

Schweiziska Endress+Hauser har 26 fabriker i 12 länder och 14400 anställda globalt varav 40 medarbetare på Svenska marknaden. Produkter för Skandinavien tillverkas i Schweiz, Tyskland, Frankrike, Italien och USA.

Återinvesteringar i forskning och utveckling är omfattande med cirka 300 patentansökningar årligen.

I Sverige finns Endress+Hauser sedan 1967 och idag på totalt åtta orter. En fjärdedel av personalstyrkan jobbar med eftermarknadstjänster. Till exempel flödeskalibrering där vår mobila kalibrerrigg kan komma ut till kunden så man slipper skicka iväg sina mätare. Spårbar enligt ISO17025.

 

Se filmen om online övervakning av ångkvalitet – dryness

Relaterade nyheter