Diri

Många bolag arbetar aktivt med säkerhet, men upplever ändå att det är svårt att nå ut till dem som utför själva arbetet. För att underlätta har Diri utvecklat en app som ger information om alla tänkbara risker på arbetsplatsen.

Appen ger snabb tillgång till kunskap om rätt utrustning, stöd av gällande lagar och regler och ökade säkerhetsrutiner genom alla led.

Trygghet för medarbetare

  • Information om alla risker du möter på arbetsplatsen
  • Snabb tillgång till kunskap om rätt utrustning
  • Stöd av gällande lagar och regler

Trygghet som team

  • Notiser och meddelanden vid förändrad arbetsmiljö.
  • Alltid riskhantering som team, vi ser riskerna tillsammans.
  • Enkel tillgång till arbetsplatsinformation och nödnummer.

Trygghet för arbetsgivare

  • Dina medarbetare har alltid tillgång till den skyddsinformation som krävs.
  • Skicka riskanalys till 3e part – visa att ni arbetar med säkerhet!
  • Digitalt arkiv, alltid redo för revision eller säkerhetskontroll.

 

Via appen ges även skyddsombud stöd i det dagliga arbetet. Genom att enkelt kunna söka information om olika risker kan dess kollegor få det stöd som behövs.

 

 

Relaterade nyheter