Delete

Delete är ett av Nordens ledande fullserviceföretag inom miljötjänster på tre affärsområden:

  • Industri- och fastighetsservice
  • Rivning
  • Återvinning och avfallshantering (Finland)

Delete grundades 2010 och sysselsätter idag cirka 1 000 professionella medarbetare i Sverige och Finland. Huvudkontoret finns i Helsingfors och verksamheten på över 30 orter, varav 13 finns i Sverige. Kontoret i Karlstad är medlemmar i Paper Province. Deras fokus ligger främst på papper- och massabruken där de utför olika typer av underhållsarbeten.

Här nedan finns två filmer, den översta ger dig en inblick i hela Delite, medan den nedre enbart ger en presentation av verksamheten i Karlstad.