Cowi

COWI är ett internationellt ledande teknikkonsultföretag. COWI tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster baserade på miljö- och samhällsbyggnadsmässig hänsyn. Företaget hanterar såväl stora som mindre projekt och driver förstudier, genomför detaljprojektering och hanterar totalåtaganden inom industri och energi, infrastruktur, miljö samt byggnad och fastighet.

VISIONÄRA OCH HÅLLBARA INDUSTRIPROJEKT

COWI är ledande när det gäller att driva och genomföra industriella projekt och erbjuder specialisttjänster i samtliga projektfaser. Företaget har lång erfarenhet av att utföra totalåtaganden för kunder inom industri- och energisektorn. Som totalleverantör genomför COWI projekt från koncept, förstudier och design – till konstruktion, driftsättning och dokumentation.

COWI erbjuder ett komplett sortiment av tjänster inom olika marknader. Inom företaget är internationella nätverk tillgängliga för att möjliggöra genomförande av multidisciplinära projekt i hela världen.

SKOGSINDUSTRI

Inom skogsindustrin genomför COWI uppdrag i alla delar, vare sig det gäller råvaruhantering, produktionsprocesser, kemikalieåtervinning eller energiproduktion. Det handlar om allt från studier och lönsamhetskalkyler till process- och anläggningsdesign. Företagets kompetens finns inom områdena fiberlinje, papper och återvinning. Energieffektivisering och vidareförädling av biprodukter, avfall och avloppsströmmar är ett av COWIs specialistområden.

Kopplingen mellan spetskompetens inom skogsindustrin och bioenergiområdet baserat på skogsråvara ger företaget möjligheter att vara med och utveckla nya bioekonomier.

Relaterade nyheter