Combitech

Combitech är en nordisk lösnings- och konsultpartner med tjänster inom bland annat digital transformation, cybersäkerhet och totalförsvar.

Vi är ett bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab. Combitech har mycket bred kompetens och långvarigt samarbete med svensk industri. Vi är drygt 2000 medarbetare, som hjälper företag, industri och offentlig sektor att dra nytta av teknik och digitalisering för ett hållbart och säkert samhälle.

Combitech erbjuder spetskompetens i alla delar av produktlivscykeln. Vi kan ta ett komplett utvecklingsansvar där kraven från industrialisering implementeras och balanseras mot övriga tekniska egenskaper och krav på produkten.

Till grund för vårt erbjudande ligger mycket lång erfarenhet från försvars- och fordonsindustri som vi framgångsrikt överfört till flera andra delar av tillverkningsindustrin. Vi har också genomfört hela produktutvecklingsprojekt där vi agerat utvecklingsavdelning åt våra kunder.

Digitalisering av industrin skapar nya möjligheter där insamlade data kombinerat med AI och Industri 4.0 står i fokus. Combitech har fått förtroendet att vara digitaliseringspartner och förändringledare åt flera stora företag. Med en alltmer digitaliserad värld ökar krav på säkra kommunikationer och accesser. Som Nordens ledande företag inom cybersäkerhet bidrar Combitech till att säkra kundernas verksamhet.

Inom pappersindustrin hjälper Combitech företag att nå högre effektivitet, såsom högre Overall Equipment Effectiveness (OEE) och förbättrade förbrukningstal, samt till en attraktivare arbetsplats genom digitalisering.

Combitech ser stor potential i regionen och arbetar med ett flertal kunder. Bland tjänsterna i Karlstad finns cybersäkerhet, mekanik, teknikinformation, visualisering, lösningar för AR/VR, utbildning mm.

Relaterade nyheter