Combitech

Combitech är ett oberoende teknikkonsultbolag och en del av försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB.

Vår bas finns i Norden och vi arbetar även internationellt tillsammans med våra kunder. Combitech växer både organiskt och genom förvärv och vi har nästan 1 900 kvalificerade konsulter på ett 30-tal platser i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Vi erbjuder hög leveranskapacitet och ett brett utbud av spetskompetenser och koncept till kunder inom tillverkningsindustri, tjänstesektor, offentlig verksamhet och försvar.

Combitech har djupa rötter i svensk industri. Vi är en del av resan sedan fyra årtionden och har hela tiden inriktat oss på att vara en leverantör som utmanar och stärker er gällande effektivisering och säkerhet. Vårt mål är att gemensamt med er leda den digitala utvecklingen och nyttja digitaliseringens krafter. För oss handlar det om att med människan i fokus, ledningens stöd och en stor portion mod ta sig an framtiden. Det är aktuella behov inom industrin som styr vad vi ska bli bäst på.