Citec

Citec AB har sitt huvudkontor i Karlstad och kontor finns även i Stockholm. Vi har ungefär 30 medarbetare i Sverige och sysselsätter kontinuerligt ytterligare 100 Citec-ingenjörer med uppdrag och projekt utförda och ledda av den svenska organisationen.

Vår expertis i Sverige ligger inom energi-, läkemedels-, process-, bygg-, transport-, massa- och papperssektorer. Genom vårt lokala närvaro och globala resurskoncept kan vi erbjuda hela paletten av Citec Groups tjänster.

Vi har ett flexibelt och skickligt team av ingenjörer. Vår speciella expertis ligger inom avancerade tekniska beräkningar. Teamet är kundorienterat och vi agerar ofta som en del av kundernas organisationer i projekten.

Citech Sveriges tjänster

 • Project Management
 • Piping Design (3D)
 • Mechanical Design
 • Process design, calculation, simulation, analyses, risk analyses
 • Tank, vessel, pressurised vessel design
 • Calculation
 • Electrical design (high, medium and low voltage)
 • Instrument & Automation
 • Steel structural Design
 • Concrete Design
 • Piling Design
 • Sub structural Design
 • HVAC
 • Plumbing
 • Water Drainage Design
 • Planning & Scheduling
 • Construction & Installation Management
 • Site Supervision
 • BAS-U & BAS-P
 • Documentation, Information
 • Quality (QA/QC, IQ/OQ, PQ)
 • Health Safety Environmental