Cyient

Cyient Engineering AB har kontor i Karlstad Stockholm och Göteborg. Vi är 50 medarbetare i Sverige och sysselsätter kontinuerligt ytterligare 100 Cyient-ingenjörer med uppdrag och projekt utförda och ledda av den svenska organisationen.

Cyient Engineering är en del av Cyient och har idag 16000+ medarbetare globalt i 19 länder. Cyient samarbetar med fler än 300 företag inklusive 40% av topp-100 företagen inom global innovations teknik för att skapa digitala lösningar och en hållbar framtid.

Vår expertis i Sverige ligger inom energi-, läkemedel-, process-, bygg-, transport-, massa- och papperssektorer. Genom vårt lokala närvaro och globala resurskoncept kan vi erbjuda hela paletten av Cyient’s tjänster.

Cyient Engineering har ett flexibelt och skickligt team av ingenjörer och experter i Sverige där vi agerar som del i kundorganisationer eller genom helhetsåtaganden inom Engineering.

Läs mer: Delivering Intelligent Engineering and Technology Solutions (cyient.com)