Chematur Engineering

Kemin finns i vårt DNA

Chematur Engineering AB (CEAB) grundades i Sverige av Alfred Nobel 1894. Baserat på vår egenutvecklade teknik har vi levererat mer än 800 kemiska anläggningar över hela världen.

Vår expertis är koncentrerad till områdena isocyanater, nitroaromater, väteperoxid, biokemikalier och superkritisk koldioxid.

Vi levererar teknik för stora polyuretanprodukter som TDI, TDA, DNT och anilin, inklusive effektiva delsystem för förbehandling av avfall och återvinning av biprodukter.

Vi erbjuder anläggningar för att producera högkvalitativ väteperoxid genom den välkända antrakinonprocessen med hjälp av vår toppmoderna slurryteknik som ger hög avkastning och låg driftskostnad. Vi erbjuder också vår HPPO-teknik, och produkten är en viktig intermediärkemikalie vid polyuretanproduktion.

Vi förser industriledare med teknik för en hel kedja av biokemikalier som etanol, eten, acetaldehyd, ättiksyra, ättiksyraanhydrid och etylacetat, så att de kan uppfylla sina åtaganden att minska koldioxidutsläppen vid produktion av polymerer och biobränsle.

Vår superkritiska CO₂-teknik kan användas både kontinuerligt och i omgångar för extraktion av högkvalitativa, nutraceutiska aromer och doftämnen samt avfettning och avbindning inom industrin för formsprutning av pulver.

Vi har en hundraårig kunskap om nitrering, hydrering och fosgenering och har tillgång till sofistikerade pilotanläggningar och analysutrustning i vårt teknikcenter. Vi utvecklar regelbundet kundspecifika processer som MPDA, ADN, DCPI och hydrering av nitro-aromatiska blandningar på begäran.CEAB har en komplett organisation som kan tillhandahålla allt från tekniklicensiering, teknik, egen utrustning, driftsättning, start- och utbildningstjänster, teknisk support samt modifiering och ombyggnad av anläggningar.

Vi strävar efter att vara en global partner och se till att våra kunder ligger i framkant inom den kemiska industrin.