Biobase Sweden AB

Biobase Sweden AB är specialiserade på att utveckla och distribuera högkvalitativa, fossilfria, biobaserade och bionedbrytbara funktionella vätskor för industrin. Vi vill bidra till en värld utan fossilbaserade kemikalier.

Biobase Sweden AB, före detta CFL Technologies AB,  är ett bolag som startades 2019 som utvecklar och producerar funktionella vätskor för de flesta branscher. Våra kemikalier är fossilfria vilket innebär att de är mindre miljöbelastande och dessutom bättre för vår hälsa.

Företagets vision är att bidra till en klimatvänlig industri utan behov av fossilbaserade funktionella vätskor.

I dagsläget har vi kontor i Stockholm men planerar för en snar internationell expansion.

Relaterade nyheter