Cellfion

Cellfion är ett nystartat företag som grundades 2021. Vi arbetar med tillverkning och utveckling av nanocellulosabaserade jonselektiva membran för elektrokemiska energi- och omvandlingsanordningar.

Med vårt huvudkontor i Norrköping arbetar vi nära forskningsinstitut och våra kunder för att säkerställa en kontinuerlig utveckling av våra membran.

Omställningen från fossila bränslen till förnybar energi sker i en aldrig tidigare skådad takt samtidigt som behovet av att minska utsläppen av växthusgaser i atmosfären ökar för att begränsa effekterna av den globala uppvärmningen. På grund av den ökade energiproduktionen från förnybara källor som vind- och solkraft har behovet av anordningar för lagring och omvandling av energi aldrig varit mer efterfrågat.

Vårt uppdrag är att se till att omvandlingen kan fortsätta att växa i exponentiell takt genom att producera optimerbara och hållbara membran för en rad olika elektrokemiska energitillämpningar som kommer att spela en avgörande roll för att säkra en hållbar framtid.

Vår ambition är att leverera optimerade membran till våra kunder för att möjliggöra nästa nivå av elektrokemiska apparater. Vi börjar med att inrikta oss på två nischmarknader och justerar för närvarande katjonbytesmembran för PEM-elektrolysatorer och Redox Flowbatterier, med målet att skala upp produktionen 2023.

Relaterade nyheter