CC100 i Sunne AB

CC100 har patenterat en modulerad vägg och tagit fram en programvara som konstruerar energisnåla ytterväggar, utfackningsväggar, i trä. Med väggpatentet i kombination med programvaran är syftet att effektivisera byggprocessen.

Våra hållbara, träbaserade, giftfria och cirkulära väggar är ett kostnads- och tidseffektivt alternativ till dagens lågenergiväggar. Men det är inte materialet i sig som är unikt utan processen bakom produktionen. Vår programvara skapar ett antal moduler som sedan kan produceras och enkelt byggas ihop till utfackningsväggen.

Lågenergiväggar i trä

Vi kan idag leverera utfackningsväggar till traditionella lågenergihus och större byggen. Vår patenterade vägg är konkurrenskraftig när det kommer till att effektivisera byggprocessen i tid samtidigt som den är kostnadseffektiv.

Vi på CC100 jobbar business to business för att hitta samarbetspartners som vill producera vårt byggsystem. Bakom CC100 står fyra entreprenörer, alla med bakgrund inom byggbranschens olika delar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade nyheter