BTG Instruments AB

BTG Instruments AB är världsledande inom området mät- och analysinstrument för övervakning och reglering av avancerade processparametrar inom pappers- och massaindustrin.

Under mer än 80 år har vi utvecklat innovativa och kostnadseffektiva sätt att förbättra produktivitet och lönsamhet för pappers- och massaprocesser.

Vår mission är enkel: att hjälpa våra kunder att förbättra sin produktivitet. Det vill säga att effektivisera produktionsapparaten och minska kostnaderna med bibehållen eller ökad kvalité.

Med över 20 helägda sälj- och servicebolag på fem kontinenter, kombinerar BTGs rutinerade applikations- och processingenjörer tekniskt kunnande med djup kännedom om de lokala förhållandena, allt för att se till att våra kunder får snabb avkastning på sina investeringar.