Bright Day Graphene

Med hjälp av den förnybara resursen lignin utvecklar Bright Day Graphene supermaterialet grafen. Ett framtidsmaterial som är lättare än bomull men starkare än stål.

Bright Day Graphene AB grundades i augusti 2017 (under namnet Bright Day Prototypes AB) och är ett helägt dotterbolag till Bright Day Inventions AB. Bakom båda företagen står Anna Carlsson och Malin Alpsten. Vi är övertygade om att det är möjligt att ha ekonomisk tillväxt, effektivitet, god livskvalitet OCH hållbara lösningar.

Bright Day Graphene tillverkar grafen från lignin. Med vår process får vi ett grafen som skapas från skogen, istället för från en ändlig resurs såsom grafit, som är den råvara som används idag. Men vi får också ett grafen med betydligt mer av de unika egenskaperna hos grafenet bevarade, än i det massproducerade grafen som finns på marknaden idag.

Grafen är starkt, flexibelt, transparent, har hög elektrisk ledningsförmåga och stor specifik yta. Det har potentialen att revolutionera en mängd branscher och marknader. Vi ser framför allt att vårt grafen kan bidra till mer effektiv energilagring och elektronikprodukter med bättre prestanda och allt detta med ett skogsbaserat material.

Anna Carlsson och Malin Alpsten, Bright Day Graphene

Relaterade nyheter