Biosorbe AB

Biosorbe AB har tagit fram en biobaserad absorbent som suger upp olja men är resistent mot vatten. Dess unika egenskaper gör det möjligt att på ett miljövänligt sätt sanera till exempel oljeutsläpp i vatten och på land.

Biosorbe AB startade 2015. Produkten har utvecklats efter många års, detta har skett tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, produktionen har utvecklats på Rottneros bruk. Absorbenten är 100 procent naturbaserad.

Relaterade nyheter