BioShare AB

BioShare grundades 2017, baserat på en vision om att omvandla storskaliga förbränningsanläggningar till bioraffinaderier.

Med en djup förståelse av biomassa, biobaserade industrier och termokemisk omvandling utvecklar vi teknik och projekt för produktion av biobaserade bränslen och kemikalier.

Genom skräddarsydd processdesign som utnyttjar infrastruktur, processutrustning, personal och andra tillgångar i nya eller befintliga förbränningsanläggningar är vi fast beslutna att skapa ett nytt riktmärke när det gäller energi- och kostnadseffektivitet.

Relaterade nyheter