BA Walldén Consulting AB

BA Walldén Consulting AB består av konsulten och ingenjören Bengt-Arne Walldén. Med lång bakgrund som samordningsansvarig inom automation på Stora Enso och senare på Gruvön har han stor kunskap inom styr- och reglerteknik inom skogsindustrin.

Som konsult ger han teknikstöd i alla faser och riktar sig i första hand mot skogsindustrin med fokus på elproduktion, styrning och automation. Sedan starten 2016 har han haft uppdrag på närmare 20 olika pappersbruk runtom i Sverige och tre bruk utomlands.

Företaget ligger i Säffle.

Bengt-Arne Walldén