Andritz AB

ANDRITZ är en världsledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster för vattenkraftverk, massa- och pappersindustrin, metallbearbetnings- och stålindustrin samt för fast och flytande separation i kommunala och industriella sektorer samt för djurfoder och biomasspelletering .

Den börsnoterade teknologikoncernen har huvudkontor i Graz, Österrike, och har en personal på cirka 29 000 anställda. ANDRITZ finns på 280 platser i över 40 länder.

Relaterade nyheter