Alnab Armatur

Med ett komplett produktsortiment inom ventiler, värmeväxlare, manöverdon, pannövervakning och gasanalys finns allt du behöver samlat under ett tak.

Alnab är ett handelsföretag som erbjuder tekniskt kvalificerade systemlösningar till den svenska industrin. Sedan starten 1975 har vi skaffat oss lång erfarenhet och vuxit till att bli en av Sveriges ledande leverantörer till processindustrin.

Vi säljer industriventiler med kringutrustning samt gasanalys. Vi säljer till svensk processindustri med fokus mot papper och cellulosa, energi och kraft, kemi och petrokemi, raffinaderi, järn och stålindustri samt livs- och läkemedel.

Relaterade nyheter