ABB

ABB är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid.

Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.

I Sverige har ABB ungefär 3 780 medarbetare och finns på cirka 25 orter. Det svenska huvudkontoret är beläget i Västerås. På kontoret i Karlstad arbetar 15 anställda.

Vi integrerar hållbarhet i allt vi gör

På ABB har vi alltid haft ett hållbart förhållningssätt till våra affärsverksamheter. Hållbarhet är en avgörande del av vårt syfte och i det värde som vi skapar för våra intressenter.

På ABB tror vi att hållbar utveckling innebär framsteg mot en mer välmående värld för framtida generationer. Det innebär att balansera behoven inom samhälle, miljö och ekonomi. För att uppnå detta agerar vi och bäddar in förhållningssättet i våra affärsverksamheter genom hela värdekedjan, för att skapa högre värden för våra intressenter.

Genom våra ledande teknologier och ansvarsfulla affärsverksamheter bidrar vi också till FN:s mål för hållbar utveckling.