WermKon AB

WermKon är specialister inom HSE – Health, Safety & Environment – och är med på plats och skapar rutiner, gör riskanalyser, utför skyddsronder och ser till att arbetsmiljölagar och regler följs.

WermKon frigör tid för dig som kund så du kan fokusera på din kärnverksamhet genom att överlåta säkerhets- och arbetsmiljöarbetet. Våra kunder finns hos privata, kommunala och statliga aktörer. Vi brukar säga att WermKon skall vara lätt att ha att göra med. Vi står för det vi gör. Vi håller det vi lovar och lovar ingenting vi inte kan hålla. Vi strävar efter en företagskultur som bygger på transparens, yrkesstolthet och arbetsglädje där både anställda och kunder känner att man kan vara sig själv.

Vi jobbar i ett nära samarbete med våra kunder som bygger på förtroende och lojalitet. Vi fokuserar på lösningar och att göra det möjligt. Men viktigast av allt, WermKon ser till att du kommer hem hel.

Besök gärna vår hemsida eller slå oss en signal så berättar vi mer.

Varmt välkommen till WermKon!

Relaterade nyheter