WermKon AB

WermKon, Wermlands Konsult Karlstad AB, är ett företag bestående av ingenjörer som specialiserar sig på konsultuppdrag inom miljö, industri och energi. Företaget är lokaliserat i Karlstad och bildades januari 2015 men erfarenheten sträcker sig från mitten av 90-talet. Beställarna finns både hos statliga och privata aktörer.

Vi är certifierade skyddsrumssakkunniga och vi jobbar enligt ISO 9001 och ISO 14001.

TJÄNSTER INOM MILJÖ

Projektledning och Projektstyrning
Övergripande projekstyrning
Beställarstöd/Rådgivning
Myndighetskontakt
Kvalificerat stöd till Byggherrar, BAS-P och BAS-U
Mark & Material
Saneringsledning
Rivningsledning
Inventering farligt avfall
Arbetsmiljö
Systematisk arbetsmiljö
Fysisk arbetsmiljö
HSM-Hälsa, Säkerhet och Miljö
Riskbedömningar/riskanalyser
Kemiska hälsorisker

TJÄNSTER INOM INDUSTRI OCH ENERGI

Projektledning och Projektstyrning
Övergripande projektstyrning
Tid och Resursplanering
Ekonomistyrning/Uppföljning
Dokumenthantering
Inköp/Kontrakt
Riskanalys
Projektledning/Disciplinledning
Projekteringsledning
Anläggningskonstruktion
Rör konstruktion
Montageövervakning

KONTAKT

Du når oss på:
070-850 96 36, lena@wermkon.se
070-244 02 59, angelica@wermkon.se

För mer information kan du även besöka www.wermkon.se