The Packaging Greenhouse AB

The Packaging Greenhouse är en fristående aktör med inriktning på utbildning, mätteknik samt ingenjörstjänster. Behoven och utmaningarna för industrin är stora men även möjligheterna.

Företaget startades 2004 av Paper Province med bl.a. Valmet, Stora Enso, Billerud och Nordic Paper. Syftet var att skapa ett gemensamt kunskapskluster för innovativa idéer och att driva branschgemensamma problem. Och det är fortfarande på den basen som The Packaging Greenhouse vilar idag.

Vår nisch är fortfarande utbildningar som är skräddarsydda för skogsindustrin och förbereder våra kunder på alla nivåer med kompetensutveckling, från ledning till operatör.

I vårt gedigna nätverk handplockar vi utbildare och föreläsare. De är valda för att de har spets inom sitt kunskapsområde samt för att de har en pedagogisk förmåga.

UTBILDNINGAR

  • Skräddarsydda befattningsutbildningar för operatörer.
  • Det moderna, webbaserade utbildningskonceptet Greenbox.
  • Öppna grund- och fortsättningsutbildningar för ingenjörer och tekniker.
  • Allmänna utbildningar inom IT, språk och ekonomi, miljö, kvalitet och säkerhet samt ledarskap.
  • Utbildningsmiljöer för praktiska övningar inom massa- och pappersteknik.

Relaterade nyheter