The Packaging Greenhouse AB

TJÄNSTER FÖR UTVECKLING AV FÖRPACKNINGSMATERIAL OCH PROCESSOPTIMERING

The Packaging Greenhouse är en fristående industriforsknings- och utbildningsmiljö inom pappers- och massateknik som ägs av Envall Consulting AB.
Alla våra tjänster är kvalitetssäkrade, skräddarsydda och processnära. Behoven och utmaningarna hos våra kunder avgör på vilket sätt vi kan tillföra näring och i slutändan skapa förutsättningar för ökad tillväxt.

Tillsammans utvecklar och anpassar vi form, nivå och innehåll. Vårt slutmål är alltid att bidra till växande konkurrenskraft genom innovation och nytänkande.

INDUSTRIFORSKNING

  • Laboratorium för pappers- och massaprovning
  • Kvalitetssäkring av laboratorieutrustning – Provningsringar för papper & kartong samt Wellråvara.
  • Uppdrag, bland annat FoU projekt, processmätningar, bemanningsuppdrag samt konsulttjänster.

UTBILDNINGAR

  • Skräddarsydda befattningsutbildningar för operatörer.
  • Det moderna, webbaserade utbildningskonceptet Greenbox.
  • Öppna grund- och fortsättningsutbildningar för ingenjörer och tekniker.
  • Allmänna utbildningar inom IT, språk och ekonomi, miljö, kvalitet och säkerhet samt ledarskap.
  • Utbildningsmiljöer för praktiska övningar inom massa- och pappersteknik.