Nobeli Business Support AB

Nobeli bildades 1999 av dåvarande Celsiuskoncernen. Syftet var att skapa en gemensam servicefunktion till Boforsbolagen. Bolagets uppgift var och är, att utföra och sälja administrativa supporttjänster såsom lönehantering, inköp, säkerhet, arkiv samt bedriva hotell och restaurangverksamhet och annan verksamhet som inte ingår i ägarföretagens, eller våra kunders, kärnverksamhet.

Erbjuder tjänster inom:

Patent: domännamn, varumärke och design, ip-management
Dokumenthantering: dokumentstyrning, arkivering och digitalt arkiv
Lön och personal: lönehantering och personaladministration
Spedition: hanterar alla transportslag
Säkerhet: bevakning, data- och elfibernät
Telefoni: växellösningar
Levererar vi även kompletta tjänster inom inköp samt post och bud åt en mindre kundgrupp.

PATENT

Det är patentfunktionen hos Nobeli som är medlem i Paper Province. De erbjuder experter på området med lång erfarenhet. Med 16 års erfarenhet är dessutom en av ingenjörerna väl insatt i papper- och massabranschen.

VÅR MARKNAD

Nobelis huvudkontor ligger i Karlskoga, där drygt 70 personer arbetar. De har även kontor i Örebro, Jönköping och Linköping. De följer sina kunder och levererar tjänster där de är, det kan vara lokalt, regionalt samt nationellt. I vissa fall även utomlands. Idag har de cirka 150 medarbetare och omsätter årligen ca 170 MSEK.

För mer information besök www.nobeli.se