Adsorbi

Adsorbi har utvecklat ett innovativt material från de nordiska skogarna som rengör luften på ett revolutionerande sätt.

Adsorbi är startup-bolag med grund i forskning inom ytkemi på Chalmers i Göteborg. Vi tillverkar adsorberande material för luftrening, bland annat luftfilter, baserat cellulosa. Vår första produkt, Adsorbi CR, är unik på marknaden genom att erbjuda adsorbenter som både är biobaserade och tillverkade i Europa.

Vi vill ha en global inverkan och förbättra luftkvaliteten för människor över hela världen. För att uppnå våra mål har vi utvecklat ett material med hög kapacitet som är baserat på cellulosa från skogsindustrin och som renar luften på ett revolutionerande sätt.