Mats ska stötta nya innovationer från skogen

Paper Province och Dalarna Science Park förstärker verksamheterna och samarbetet genom att välkomna en ny nyckelspelare till sina team. Det är projektledaren Mats Jacobsson som kommer att arbeta nära länens företag för att hjälpa skogsbaserade innovationer ut på marknaden.

Paper Province och Dalarna Science Park har stärkt samarbetet de senaste åren, bland annat genom projekt som syftar till att öka näringslivets omställningstakt. Skoglig bioekonomi, som handlar om att byta ut fossila råvaror mot produkter tillverkade av förnybara resurser från skogen, är en viktig del i den samverkan.

– Mitt uppdrag är att skapa ett kluster för de här frågorna i Dalarna. Nu närmast ska jag ut och träffa presumtiva företag och de organisationer som kan hjälpa till att ta innovationer ut på marknaden. Att förstå företagens behov är viktigt för att kunna erbjuda bästa möjliga stöttning, säger Mats Jacobsson, som tillträdde sin nya tjänst i början av juni.

Stort skogsintresse

Mats Jacobsson

De senaste åren har Mats arbetat som affärsrådgivare och har en bakgrund som både ledare och projektledare från många olika branscher. Han har stort intresse för skog och hur skogens potential kan tillvaratas för att skapa en mer hållbar framtid.

Mats är anställd av Dalarna Science Park, men kommer att jobba nära Paper Province och bidra till att hitta och utveckla synergier mellan länen.

Paper Province och Dalarna Science Park har som gemensamt mål att Värmland och Dalarna ska bli bättre på samverkan för att effektivare kunna hjälpa idébärare att nå marknaden med sina innovationer. Drömmen är att företag och innovatörer ska kunna röra sig sömlöst över läns- och aktörsgränser för att få stöd i att ersätta fossila material med förnybara alternativ.

Två starka skogslän

– Det finns stor kompetens, drivna aktörer och etablerade system för innovation och entreprenörskap i båda länen. Men dessa har inte varit sammankopplade, trots att vi är grannar och har liknade förutsättningar och utmaningar, inte minst inom industriell omvandling, säger Sandra Sundbäck, vd för Paper Province.

– Men vi är mer sammansvetsade i dag än vi var för några år sedan. Och nu, med en gemensam resurs och nyckelspelare som Mats på plats, kommer vi ännu bättre kunna utveckla bioekonomin och relationen mellan Värmland och Dalarna, fortsätter Sandra.

– Vi har en spännande framtid framför oss. Samverkan mellan två så starka skogslän gör att vi kommer öka innovationstakten inom branschen. Nu ser jag fram emot att komma igång och arbeta med företagen och deras innovationer, avslutar Mats.

Nyfiken på att läsa om projekten som Mats är med och driver? Läs mer här:

Bioinno

Focus Industry