Markarbetena drar igång på nya CLT-fabriken

En hållbar lösning inom bostadsbyggandet är korslimmat trä. Nu påbörjas markarbetet för Stora Ensos stora projekt – en ny produktionslinje för korslimmat trä (CLT) i anslutning till Gruvöns sågverk. ”Den kommer att stärka Stora Ensos ställning som global leverantör av byggelement i trä.”, säger Pär Larsson, platschef på Gruvöns sågverk.

CLT-fabriken i Grums kommer att ha den största produktionen av CLT i Sverige.

– Den nya fabriken befäster vår position som marknadsledande inom CLT, säger Pär Larsson.

I två år kommer bygget att pågå och produktionen på den nya linjen beräknas starta i början av 2019. Runt 100 000 kubikmeter CLT per år kommer den nya produktionslinjen klara av att producera. Det här innebär förstås att arbetsstyrkan behöver utökas, ungefär 60 heltidsanställda kommer att anställas.

CLT står för Cross Laminated Timber. Det är korslimmat massivträ som tillverkas av minst tre skikt korsvis limmade enkelskiktskivor. CLT kan användas för att bygga allt från småhus till industrihallar och höghus.

Investeringskostnaden beräknas till 45 miljoner euro.

“Det är glädjande att vi nu påbörjar byggnationen av denna strategiskt viktiga investering”, säger Pär Larsson, platschef på Gruvöns sågverk.