Maria Sandberg får Paper Province Award 2022

Årets Paper Province Award tilldelas Maria Sandberg, lektor i Miljö- och energisystem vid Karlstads universitet. Hon får priset bland annat för att hennes forskning bygger broar mellan akademi och näringsliv och utgör en del i den cirkulära ekonomin.

– Det känns väldigt hedrande och jättekul. Alla mina forskningsfrågor handlar om bioekonomi så det är roligt att bli uppmärksammad för det, säger Maria Sandberg.

Motiveringen till Paper Province Award lyfter att Marias forskning kopplar samman akademin med näringslivet. Bland annat arbetar hon med ett forskningsprojekt som jobbar för att ta fram en ny typ av skogsgödsel tillverkat av industriella restströmmar.

Genom att ta tillvara på skogsindustriella restprodukter som i det här fallet utgörs av industrislam och omvandla det till biokol som används till gödningsmedel vill Maria och hennes team bidra till den cirkulära ekonomin.

IVA:s 100-lista

Tidigare i år utsågs Maria Sandberg till att vara en av de som återfinns på Kungliga vetenskapsakademins prestigefyllda 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst. Där listas forskningsprojekt med stor potential inom bland annat kommersialisering och samhällspåverkan.

I och med Paper Province Award tilldelades Maria Sandberg en lokalt 3D-printad pokal samt en check på 25 000 kronor.

– Jag funderar på att köpa en elcykel för vinstpengarna. Eller besöka min dotter som jobbar på Färöarna under våren, säger Maria Sandberg.

Paper Province Award

Paper Province Award delades ut på Connected by roots, en heldag arrangerad i Karlstad av Paper Province. Syftet med priset är att uppmärksamma innovation, utveckling och kommersialisiering av nya tjänster eller produkter som är relevanta för den skogsbaserade bioekonomin och för Paper Province medlemmar, och som därmed främjar tillväxt och företagande.

Kandidater till priset tas fram av en nomineringskommitté som består av fem personer som representerar näringsliv och akademi. Nomineringskommittén utses årligen av Paper Province styrelse.

Här kan du läsa mer om Marias forskning.

Läs motiveringen i sin helhet:

Paper province Award 2022

Årets pristagare är en person som är en slamkrypande förebild. Känns det krypiskt? 

Genom att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet skapas nya material och produkter med ett mervärde i skogens cirkulära bioekonomi från brukens restrodukter och avfall. Denna persons forskning har potential att omsättas till faktisk nytta och har därför förärats en plats på IVA:s (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien) 100-lista under 2022.

Årets pristagare är verksam och engagerad i många olika miljöer – labbet, industrin, skogen, lärosalen och i finrummen hos IVA i Stockholm.  Pristagaren strävar efter att ny kunskap som skapas i forskargruppen denna verkar i, kommer till praktisk nytta för att bidra till en hållbar utveckling genom innovationer i befintliga och nya företag, genom tillämpade samarbetsprojekt och, inte minst, genom välutbildade och engagerade studenter.  

Det finns mycket att säga om årets pristagare men låt oss nämna två konkreta exempel där forskningen rönt framgång:

Restprodukter från skogsindustrin i form av överskottslam har kunnat användas som byggsten att ta fram fossilfri och biologiskt nedbrytbar plast, där restprodukterna skapar nya material som ger ett mervärde i den cirkulära bioekonomin.

Det andra exemplet är att upparebta överskottslammet med hydrotermisk förkolning för att uppnå ett högre värmevärde. Detta material, hydrokol, innehåller viktiga näringsämnen och har visat sig fungera bra som odlingsmedium för skogsplantor, vilket bidrar äm mer till en skoglig cirkulär bioekonomi.

Paper Province Award 2022 tilldelas Maria Sandberg, lektor i Miljö- och energisystem vid Karlstads Universitet.