“Man känner sig trygg med att alla som är här inne har testat negativt”

Att genomföra ett underhållsstopp med omkring 1000 entreprenörer mitt under tredje vågen av pandemin kräver rigorös planering, vilja och god kommunikation. När BillerudKorsnäs Gruvön i mitten av april genomförde sitt stopp var en trygg arbetsmiljö i fokus.

Att stanna den ordinarie produktionen för att genomföra service och underhåll är nödvändigt för BillerudKorsnäs. Under ett begränsat tidsfönster ska mycket hinnas med, vilket är utmanande även utan en pandemi. I samråd med smittskyddsläkare, regionen och kommunen har Gruvön utifrån det arbetat fram en plan.

Snabbtestning med god effekt

Utgångspunkten har varit de rådande, allmänna riktlinjerna men de har även tagit initiativ till striktare regler. I grunden för den interna strategin ligger ett beslut om att genomföra snabbtestning av alla som vistas på området.

– Vi har etablerat en zon där vi genomför tester. Det innebär att alla som ska in på området måste testa sig och vid negativt provsvar får man sin inpassering upplåst och får komma in. Testet är giltigt i 72 timmar och under den tiden är du ansvarig för att göra ett nytt test, säger Charlotta Sundgren som är säkerhetschef på Gruvön.

Utöver att ingen kommer in på området utan ett negativt testsvar är det även krav på att bära munskydd eller heltäckande visir samt hålla avstånd.

– Jag är jätteglad över att vi tog beslutet med snabbtesterna, det har lett till att man känner sig trygg med att alla som är här inne har testat negativt, säger Charlotta Sundgren.

En av de entreprenörer som är på plats vid underhållsstoppet är Valmet.
– Det kräver såklart mycket planering, säger Andreas Moberg som är chef för hälsa, säkerhet och miljö inom Valmet Skandinavien

Samarbete och kommunikation

En av de entreprenörer som är på plats är Valmet.

– Vi har väldigt mycket folk på plats inklusive personal från Valmet och underentreprenörer från andra delar av Europa. Vi har jobbat mycket med test vid inresa, självisolering och uppföljande test för de som reser in till Sverige från andra länder. Det här kräver såklart mycket planering, säger Andreas Moberg som är chef för hälsa, säkerhet och miljö inom Valmet Skandinavien

Han menar att kommunikation och samarbete har varit nyckeln.

– Våra projektledare har jobbat väldigt nära BillerudKorsnäs och tagit del av deras säkerhetskrav. De har sett till att kraven stämmer överens och sedan kommunicerat till våra anställda och underleverantörer. Alla har gjort ett väldigt bra arbete.

Det ökade fokuset på säkerhet har även varit positivt ur andra aspekter, menar Andreas Moberg.

– Jag tycker att vi som företag tagit ytterligare ett steg och blivit ännu bättre på att involvera fler personer och funktioner på ett bättre sätt i vårt riskanalysarbete. Dessutom ser jag ett ökat intresse för de här frågorna och jag tycker också att alla varit bra på att ställa om och anpassa sig.

Byggt för framtiden

Även Charlotta Sundgren är positivt inställd till hur bra arbetet flutit på.

– Det har blivit väldigt naturligt att sätta säkerheten främst och alla hjälps åt och säger till varandra.

Många av de rutiner som tagits fram nu kommer även användas vid kommande stopp, då pandemin förhoppningsvis avtagit. Bland annat har speciella zoner för vila och återhämtning upprättats och företagen har själva gjort scheman för när olika personer får vistas där. Dessutom har Gruvön tagit in säkerhetsvärdar som patrullerar området och ser till att alla håller avstånd och att riktlinjerna följs.

– Allt det här har bidragit till ett lugnare och säkrare stopp, säger Charlotta Sundgren.

Text: Anna Tjäder

Mer om arbetsmiljö och säkerhet på jobbet

I samband med FN:s världsdag för säkerhet och hälsa på jobbet 28 april uppmärksammar Paper Province ämnet i en artikelserie under en vecka. Artiklarna har tagits fram inom ramarna för arbetet med säkerhetsnätverket som drivs i samverkan mellan Paper Province, Valmet, BillerudKorsnäs Gruvön, Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors, Stora Enso Skoghalls bruk, Rottneros och Nordic Paper.

Läs också:

Säkerhetsnätverk samlar lokala aktörer inom pappers- och massaindustrin >

Industrierna som samarbetar för att skydda personalen >

”Det är viktigt att våga prata om den psykosociala arbetsmiljön” >

Allas ansvar är nyckeln till en bra arbetsmiljö >

Image

Annica Åman

Kommunikationsansvarig och teamledare

+46 (0)70 250 94 43

annica.aman@paperprovince.com