Lyckad uppskalning av luktfritt lignin

Lignin – kanske mest känt som trädets klister, är ett material, eller en restprodukt som utvinns på massabruken. Dess användningsområde och potential är väldigt stort men begränsas till utomhusbruk på grund av doften. Nu har man dock lyckats reducera den till 85 procent och samtidigt tagit fram den nya råvaran i en större skala.

Odour-free lignin är ett delprojekt inom BioLi2.0 och drivs av Anders Uhlin från RISE. Det syftar till att öppna upp fler användningsområden för lignin genom att reducera dess lukt. På så vis skulle det kunna användas som råvara i olika termoplaster som idag används i stort antal applikationer.

Projektet har pågått i drygt två år och har nått spännande resultat där lukten kunnat reduceras i olika omfattning, från 60 till 85 procents reduktion.
– Vi började med labbförsök på gramnivå, därefter kilo och nu har vi kunnat framställa 1 ton behandlat lignin med reducerad lukt, säger Anders Uhlin i en artikel.

– I ett utvecklingsprojekt som detta är det viktigt att visa att det går att skala upp tekniken – det är en förutsättning för att kunna göra affärer. Vi har testat olika koncept i mindre skala och gått vidare med dem som haft mest potential, berättar Anders Uhlin.

Stora framtidsmöjligheter

– Vi ser att det pågår många intressanta utvecklingar inom ligninområdet. Och med de här försöken har vi visat att det nu går att framställa luktfritt lignin i stor skala. Det kommer att ge många fler användningsområden för ligninet och öppna upp för fler marknadsmöjligheter, säger Anders Uhlin.

Då projektet lider mot sitt slut innebär det dock inte slutet för framställningen av ett luktfritt lignin. Valmet och RISE kommer att arbeta vidare med mål att reducera lukten till 95 procent.

Lyckas man med detta ökar det även framgångsmöjligheterna att lyckas med de många andra projekt kopplade till lignin, bland annat LiconoCity2.0.