Lovande pilotkörning med bestrykning av fossilfri barriär

Att bestryka kartong till livsmedelsförpackningar med fossilfria barriärer har länge varit en hård nöt att knäcka. Hittills har ingen lyckats i industriell skala utan att det uppstår porer i barriären som gör förpackningarna mindre täta och därmed obrukbara. Men efter en veckolång pilotkörning verkar det som om UMV Coating Systems i Säffle är på god väg att lösa detta globala problem. – Det ser lovande ut, men vi vill inte dra några slutsatser innan alla analyser är gjorda, säger Per Emilsson, försäljningschef på företaget. 
I våras beviljades UMV Coating Systems pengar från Vinnova för att genomföra pilottester med sin nyutvecklade bestrykare INVO Coater. Ett inledande analysarbete som gjordes på Karlstads Universitet hade gett lovande resultat. Nu ville man gå vidare med en större utredning för att studera om konceptet håller för att bestryka fossilfria barriärer i full skala.

Omfattande analyser

Under vecka 36 har företaget genomfört 35 provkörningar i sin egen maskin i Säffle. Två forskare från Karlstads universitet är på plats för att analysera resultatet.
– Vi testar hur god barriären är, och det ser mycket lovande ut. Framgent kommer vi genomföra ett batteri av tester för att ta reda på olika barriäregenskaper. Vi kontrollerar fettresistens, syrgasgenomsläpplighet och mycket annat. Helt enligt etablerade standardmetoder för test av barriärer i livsmedelsförpackningar. Det återstår ännu många analyser att göra, men hittills har vi bara sett positiva resultat, berättar Pia Eriksson, utvecklingsingenjör vid Karlstads universitet.
Enligt Per Emilsson fungerar samarbetet med Karlstads universitet perfekt och det slutgiltiga resultatet av deras analyser beräknas vara färdigt i december. Om barriären visar sig fullgod kan det betyda att det blir möjligt att tillverka helt fossilfria och biologiskt nedbrytbara livsmedelsförpackningar som klarar framtida miljölagstiftning.

Hemligt koncept med nyutvecklade maskiner

Exakt hur UMVs koncept fungerar vill företaget inte avslöja ännu. Men en nyckelfaktor har varit den nyutvecklade bestrykaren INVO Coater och doserelementet INVO Tip, som båda har ett antal patenterade nyckelegenskaper. Till skillnad från konkurrerande teknik klarar bestrykaren att applicera och dosera barriärmediet i samma ögonblick, vilket ger en beläggning endast på ytan, där barriären ger störst effekt. Och tack vare att doserelementet använder en mjuk spets som följer varje liten variation i papprets struktur kan den åstadkomma mycket tunna och jämna skikt, vilket är en förutsättning för att kunna få tillräckligt snabb torkning. Under testkörningen beströks barriären med en hastighet av 400 meter/minut.
– Vi lagt på filmer med tjocklekar ned till cirka 6 mikron (tusendels millimeter) i vått tillstånd. När den torkat är den endast en till två mikron tjock. Att bestryka så tunt ger betydande energivinster vid torkningen och gör det dessutom möjligt att sänka förbrukningen av bestrykningsmaterial med 15-30 procent, berättar Per Emilsson.

FAKTA:

Paper Province har hjälpt UMV Coating systems att ansöka om pengar från Vinnova för att genomföra pilottesterna. Karlstads universitet hjälper till med mätningar och att ta fram referensmaterial i laboratorieskala. BillerudKorsnäs deltar med teknisk rådgivning och material.