Lixeas lärdomar som startup – här är deras bästa råd

Lixea är ett startup-företag som slagit rot hos LignoCity, söder om Kristinehamn, för att bygga sin pilotanläggning. Deras bästa råd till andra startup-företag är att redan från början ha teknisk och kommersiell kompetens inom företaget.

Lixea har utvecklat en ny process som med hjälp av miljövänliga lösningsmedel, så kallade jonvätskor, kan omvandla träavfall och jordbruksrester till högkvalitativa råmaterial. Dessa kan sedan användas för att skapa hållbara kemikalier, material och bränslen.

Regionalt nätverk

Sedan 2017 har Londonbaserade Lixea tagit steget från labbforskning till startup företag. De har elva anställda, varav fem i Sverige där deras pilotanläggning finns i test- och utvecklingsmiljön LignoCity.

– Att vi valde Värmland för att bygga vår pilotanläggning beror till stor del på samarbetet mellan flera regionala aktörer, bland annat Paper Province, Närsam, Sting Bioecononomy och Business Värmland. På plats hos LignoCity finns goda förutsättningar att skala upp. Dels tack vare närheten till kunskap och ett stort kontaktnät, delvis tack vare tillgången till råvaror, säger Krisztina Kovacs-Schreiner, VD på Lixea.

Det var tack vare RISE som Lixea först kom i kontakt med LignoCity som även Paper Province är kopplade till.

– Vi tog kontakt för att få förståelse för vad vi behövde. Allt från el till avloppsvatten och ventilation. Att detta fanns tillgängligt tillsammans med att LignoCity kan växa med oss fick oss att se potentialen. Här kan vi göra något som man kan föreställa sig och därefter växa ytterligare.

Tips för nystartade företag

Att vara ett nystartat företag medför möjligheter men också utmaningar.

–  Något vi önskade att vi hade vetat från början var hur viktigt det var att se till att vi har tillräcklig förståelse för alla rättsliga och miljömässiga bestämmelser och restriktioner. Nyckeln är att ha ett gediget backend-stöd, som revisorer, advokater, tekniska och kommersiella rådgivare. Att ha ett lokalt nätverk för att stärka teamet. Så rådet till andra nystartade företag är – försök att inte göra allting själv, fokusera på dina viktigaste leveranser, men hitta pålitliga och betrodda underleverantörer och outsourca så mycket du kan.