Lixea beviljas tjugo miljoner kronor för att skala upp produktionen i Bäckhammar

Londonbaserade startupföretaget Lixea har en unik process som urskiljer cellulosa och lignin från biomassa. Nu beviljas de drygt tjugo miljoner kronor från EU för att arbeta vidare på plats i Värmland.

Lixea har tagit fram en patenterad process som med hjälp av nya, billiga och miljövänliga lösningsmedel, så kallade jonvätskor, omvandlar träavfall, gräs eller jordbruksrester till högkvalitativa beståndsdelar. Dessa kan sedan användas som byggstenar till miljömässigt hållbara kemikalier, material och bränslen. Tack vare det nya finansiella tillskottet kan innovationen utvecklas vidare i Lixeas första pilotanläggning i värmländska Bäckhammar.

Viktig milstolpe för bioraffinaderiindustrin

Finansieringen, som har beviljats av Europeiska innovationsrådets fond (EIC-fonden), kommer att stärka anläggningens fortsatta drift och stödja utvecklingsarbetet. Pengarna kommer bland annat gå till att optimera processerna samt att förädla produkterna. Investeringen kompletterar det tidigare EIC-bidraget på närmare 23 miljoner kronor som en del av Europeiska kommissionens stöd för att skala upp och kommersialisera Lixea-tekniken.

– Detta är en viktig milstolpe inte bara för Lixea, utan för bioraffinaderiindustrin som helhet. Vi känner att vi närmar oss ett genombrott i och med att hållbarhet utöver enbart koldioxidutsläpp blir en allt större utmaning, och andra alternativ till fossilbaserade material behöver utvecklas. Godkännandet av EIC ger ytterligare trovärdighet till Lixea som en teknisk innovatör, samt ett välkommet stöd för vårt företags vision, säger Krisztina Kovacs-Schreiner, vd för Lixea.

EIC-fonden är ett banbrytande initiativ från Europeiska kommissionen. Syftet är att investera i europeiska ”start-up-” och ”scale-up”-företag som jobbar med att ta fram miljövänliga lösningar inom den högteknologiska sektorn.

Lixea urskiljer lignin och cellulosa från biomassa.

 

Värmländskt samarbete

Förra året påbörjades bygget av Lixeas första pilotanläggning, strategiskt placerad i testbädden LignoCitys lokaler intill Nordic Papers pappersbruk i Bäckhammar, Kristinehamns kommun.

Att Lixea har valt Värmland för att bygga sin pilotanläggning är till stor del tack vare samverkan mellan flera regionala aktörer, bland annat Paper Province, Sting Bioecononomy och Business Värmland. Hos LignoCity, som arbetar för att kommersialisera hållbara processer och produkter med fokus på träråvaran lignin, finns goda förutsättningar för Lixea att skala upp. Dels tack vare närhet till kunskap och ett stort kontaktnät, dels tack vare tillgången till råmaterial.

– Att Lixea etablerar sig nära LignoCity ser vi som ett bevis för att jobbet med att synliggöra våra möjligheter har lyckats nå fram. Med Lixeas etablering hoppas vi att ännu fler får upp ögonen för LignoCity och startar sin resa. Det är verkligen utvecklande att följa en idé som växer och skalas upp, säger Maria Ölmhult, projektledare på LignoCity.

 

 

Om lignin:

Lignin är en underutnyttjad råvara. Det kan beskrivas ett bindemedel som håller ihop fibrerna i allt från gräs till träd. Ett träd består i genomsnitt av 30 procent lignin. Vid massabruken är det en biprodukt som separeras som en del av svartluten och oftast eldas upp för att skapa grön el. Dess potential är dock mycket större om det tas om hand då det kan användas för att skapa många olika bioprodukter så som bindemedel i asfalt, bioplast eller biodrivmedel.

 

Om Europeiska innovationsrådets fond (EIC-fonden):

EIC-fonden inrättades i juni 2020. De tillhandahåller långsiktigt kapital och investerar i företag från alla sektorer, i alla EU-länder och länder som är associerade med Horisont 2020.

EIC-fonden syftar till att fylla ett kritiskt finansieringsgap och dess huvudsyfte är inte att maximera avkastningen på finansiella investeringar, utan att ha en stor inverkan genom att åtfölja företaget under sin tillväxt. Dess mål är att hitta ytterligare medinvesterare och dela riskerna genom att bygga ett stort nätverk av kapitalleverantörer och strategiska partner som är lämpliga för saminvesteringar och uppföljningsfinansiering.