LignoCity2.0 finns på webben

Lignin är en restprodukt från pappersindustrin som kan användas för att skapa mängder av klimatsmarta produkter. Men för att lyckas behövs kännedom om lignin, kompetens och rätt kontakter. Projektet LignoCity2.0 arbetar för just detta och nu finns en webbsida som kan hjälpa intresserade vidare.

Lignin är det naturliga klister som håller ihop trädet och gör det starkt. Tar man vara på det kan det till exempel omvandlas till miljövänliga bränslen, bioplaster och kolfiber. Kolfiber kan man i sin tur göra bilar, flygplan och batterier av. Möjligheterna är därmed många. Få känner dock till dem eller vet vad lignin är.

Med projektet LignoCity 2.0 önskar vi ändra på detta. Ambitionen är att göra det enklare att ta en idé till marknaden och för små och medelstora företag att starta.

Ett steg på vägen är den nya webbplatsen lignocity.se. Där kan man lära sig mer om lignin, dess användningsområden, projektet och läsa om hur man kan få stöttning genom till exempel GO.

GO handlar om att tillgängliggöra internationell spetskompetens, teknik- och industriresurser till mindre företag och innovationsföretag.