Ledande genusforskare till Karlstads universitet

Chris Beasley, internationellt känd forskare inom genusvetenskap, blir gästprofessor vid Karlstads universitet. Utnämningen är en del av satsningen på internationell rekrytering av vetenskapligt excellenta forskare.  Professor Chris Beasley är en internationellt ledande genusforskare med inriktning mot maskulinitetsforskning. Hon är professor i internationell politik vid universitetet i Adelaide, Australien, där hon även forskar inom statsvetenskap och filmvetenskap. Chris Beasley börjar vid Karlstads universitet i slutet av juli och stannar i sex månader. Hon kommer att knytas till Institutionen för sociala och psykologiska studier och Centrum för genusforskning, men hennes breda forskningsintressen kommer väl till pass i flera andra miljöer.– Vi ser fram emot Chris Beasleys vistelse hos oss och hon kommer att tillföra universitetet stor forskningskompetens. Under tiden i Sverige och vid Karlstads universitet kommer hon bland annat att ge seminarier och vara opponent vid flera tillfällen, berättar Ulf Mellström, professor i genusvetenskap och vetenskaplig ledare vid Centrum för genusforskning.

WORKSHOP OM MASKULINITETSFORSKNING

Chris Beasley kommer att medverka vid två internationella workshoppar inom Gexcel International Collegium, som är ett samarbete mellan de genusvetenskapliga miljöerna vid universiteten i Karlstad, Linköping och Örebro.
– En workshop kommer handla om maskulinitetsforskning, där Chris Beasley är en av de mest profilerade forskarna i världen och har publicerat flera böcker och artiklar. Att hon kommer till Karlstads universitet och Centrum för genusforskning är en del i vårt långsiktiga arbete att stärka forskningsmiljön internationellt, säger Ulf Mellström.
Läs mer om Chris Beasley på University of Adelaides webb…