LBC Frakt satsar på unik eldriven anläggningsbil

Nu finns LBC Frakts tredje helt eldrivna tunga lastbil på plats. Det handlar om en anläggningsbil med en kapacitet för att hantera hela 74 ton i totalvikt.

Investeringen är en viktig del av LBC Frakts omställningsarbete med sikte på 2030. Om Sverige ska klara av att bli en av världens första fossilfria nationer och för att nå klimatmålen i Agenda 2030 behöver transport- och logistikbranschen vara en del av lösningen.

– Vi kommer att se ett stort antal nya helt eldrivna fordon i vår fordonsflotta under 2023 och 2024. Det finns starka drivkrafter och krav från våra kunder att gå mot fossilfria lösningar och det finns en stor omställningsvilja i den värmländska industrin, säger Lars Reinholdsson, vd på LBC Frakt i Värmland AB, i ett pressmeddelande.

Kravställning viktigt

Den nya anläggningsbilen från Scania är en stor investering, men har varit möjlig tack vare ett konstruktivt samarbete mellan LBC Frakt, Region Värmland, Skanska och Scania.

– Det är ett bra exempel på hur viktigt tuff kravställning är för att accelerera omställningsarbetet i vår bransch. Regionen ställde krav på sina leverantörer i samband med ombyggnationen av centralsjukhuset. Där kunde vi tillsammans med Skanska svara upp tack vare Scanias utvecklingsarbete av elektrifierade fordon. En positiv kedjeeffekt helt enkelt, säger Reinholdsson.

– Det här är ett av de största projekten i Värmland på lång tid. För oss är det roligt att visa att det går att elektrifiera tunga anläggningstransporter som resulterar i minskade utsläpp, mindre buller samt en bättre arbetsmiljö för våra förare och personal i projektet.

Sedan tidigare har LBC Frakt två elektrifierade tunga fordon i sin flotta. Det handlar om en lastväxlare som används i samarbete med Ragn-Sells samt en lastbil som används i samarbete med Bevego.

Samverkar för omställning

LBC Frakt är medlemmar i Paper Province och en del av ett värmländskt transport- och logistiknätverk som bedrivs inom ramarna för klustret. Företagen i nätverket vill bidra till att minska utsläppen från transportsektorn genom samverkan. Utöver LBC Frakt ingår VSV Frakt, Karlstad Energi, DHL Freight, Sveriges Åkeriföretag Värmland, Billerud och Stora Enso.

Läs mer om nätverket och deras arbete här:

Satsning för miljön samlar transport- och logistiksektorn