Låt Värmland bli pilotregion för skoglig bioekonomi

I lördags publicerades en debattartikel i NWT som bl a Maria Hollander, vd i Paper Province undertecknat. Så här stod det.

Sverige har ställt in siktet på att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer genom omställning till en biobaserad ekonomi. Men det är i regionerna det händer. Värmland har stora möjligheter att gå före och bli en region som visar vägen framåt. Låt därför Värmland bli pilotregion för skoglig bioekonomi!

År 2030 ska transportsektorns klimatpåverkan ha minskat med 70 procent. År 2045 ska Sverige vara klimatneutralt. Bakom målen står sju av riksdagens åtta partier; en unikt bred enighet som ger den långsiktiga trygghet som krävs för att omställningen ska skjuta fart. Lägg sedan till att energikommissionens fem partier enats om att Sverige år 2040 ska ha ett 100 procent förnybart energisystem, så förstår alla att vi måste kraftsamla ordentligt för att lyckas.

Regeringen har redan konstaterat att vi behöver regioner som tar på sig ledartröjan inom vissa områden, dit andra kan vända sig för att se hur nya lösningar fungerar i praktiken och för att få den experthjälp och inspiration som behövs.

På Bioekonomiriksdagen 21–22 mars i Karlstad möts hela bioekonomibranschen för att diskutera lösningar. Där visar vi hur olika regioner kan medverka till en stark utveckling av bioekonomin i Sverige. Vi tycker det är smart att låta regionerna få olika utmaningar så att specialiseringarna kan blomma ut.

“Här finns en världsledande industri”

Värmland har det som krävs för att bli pilotregion! Regionens bidrag till bioekonomin är redan idag omfattande. Här finns en världsledande industri som producerar högkvalitativa, hållbara produkter från skogen: sågade trävaror, cellulosa och biobaserade förpackningsmaterial – insatsvaror helt nödvändiga för att det fossilfria samhället ska bli verklighet. Sågverk och massa- och pappersbruk använder olika delar av skogen och rest- och sidoströmmar omvandlas i hög grad till bioenergi. Detta är ett resurseffektivt system som grundas på ett hållbart skogsbruk – vilket gett att vi har dubbelt så mycket skog som för 100 år sedan. Med en skogspolitik som gynnar aktivt brukande av skogen och satsningar på innovation och utveckling så kan vi bidra än mer!

LÄS ARTIKELN PÅ NWT…

Innovation är nödvändigt för att stärka befintliga värdekedjor och skapa nya. Att optimera värdet och nyttan av skogen är vårt ansvar. Från sidoströmmar kan nya mer högvärdiga produkter utvecklas – bioplast, bio-kompositer, kläder och kemikalier. Befintliga processer kan effektiviseras, cirkulära lösningar och nya affärsmodeller behöver se dagens ljus. 

Vi har vad som krävs för att ta bioekonomin till en ny nivå:

  • Ett starkt samarbete i bioekonomiklustret Paper Province där mer än 100 företag är medlemmar.
  • Forskning, pilot- och testmiljöer som är en förutsättning för att utveckla, skala upp och realisera nya innovationer.
  • Ett välutvecklat innovationsstödsystem som nu kompletteras av en av Sveriges bästa affärsinkubatorer – STING-Bioeconomy.
  • Ett starkt Interregionalt samarbete med Norge vilket skapar nya industriellt intressanta utvecklingsområden.
  • I vår specialiseringsstrategi är bioekonomi längst upp på rankinglistan. Vi har ett starkt regionalt ledarskap som väljer att satsa på bioekonomi och ett välsmort samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor.

“Vi har vad som krävs för att ta bioekonomin till en ny nivå”

Regionernas ledarskap är viktigt för hela Sverige och i förlängningen en del av att etablera
Sverige som det land man vänder sig till för att hitta lösningarna för klimatomställningen. Vi uppmanar därför
regeringen att utse Värmland som pilotregion för skoglig bioekonomi!

Tomas Riste, Regionråd (S)
Stina Höök, Regionråd (M)
Anita Sjölander, Brukschef, Gruvöns Bruk BillerudKorsnäs
Per Bjurbom, Vd Nordic Paper AB
Lennart Eberleh, Vd Rottneros AB
Erik Kornfeld, ordförande Paper Province och platschef Valmet Karlstad
Björn Johansson, Vd Moelven Skog
Maria Hollander, Vd Paper Province