Lars Atterfors får Paper Province Award 2021

Årets pristagare, Lars Atterfors har en bakgrund inom träbranschen och gedigen kunskap, erfarenhet och engagemang inom det industriella byggandet med trä.

Idag driver han Atterfors Consulting och har tidigare jobbat både i den svenska och internationella träbranschen inom flera stora koncerner. Han är en mycket namnkunnig person i träbyggnadsbranschen inte minst i Sverige och Norge.

– Det är en ära och känns lite overkligt men jättebra, säger Lars Atterfors om utnämningen.

Drivande i många projekt

Lars är mannen bakom bland annat Moelvens Trä8 system samt många andra bygginnovationer. Bland annat driver han företaget CC100 som vill effektivisera byggbranschen med hjälp av sina ytterväggar i trä. Deras konstruktion är ett kostnads- och tidseffektivt alternativ till dagens lågenergiväggar.

Vidare är Lars engagerad i en rad initiativ och allianser inom träbyggnation och är med och bygger upp olika företag i branschen. Han ligger även bakom satsningen på KY-utbildningen för träbyggnation i Sunne och är delaktig i Innovatums träbyggnadslabb.

Hans bevisade förmåga att leda och utveckla företag delar han med sig av på olika sätt, bl a som styrelseordförande och styrelseledamot men även genom att hjälpa unga innovatörer och entreprenörer. Ett exempel är det stöd han gett till det unga företaget WoodBe, som jobbar med att erbjuda en smart lösning att bygga mer hållbart enklare, som ju vann Skapa-priset 2020 .

Tillsammans är framgångsfaktorn

– Jag har haft förmånen att vara med i träbyggandet när det tog omtag från mitten av nittiotalet. Det jag lärt mig och som jag nu vill lära andra är att vi gör det här tillsammans. Att vi i Sverige tagit täten i det moderna träbyggandet har att göra med att vi gjort det tillsammans. Akademin, tillsammans med företag och andra aktörer är de som fått det att hända, säger han.

Lars får 2021 års Paper Province Award för sitt idoga arbete med att lyfta fram, främja och värna om byggande i trä och kompetensförsörjning inom området.