Lärdomar från Villazero – kvinnligt bygglag, trägrund och en strävan mot klimatneutralitet

Hallå där Kristina Hansen, vd på Structor Byggteknik Dalarna från utvecklingsprojektet Villazero som nu står klart. Husbygget i Borlänge har varit unikt ur flera perspektiv, bland annat är husgrunden byggd i trä, huset är byggt av ett kvinnligt bygglag samt att man i projektet strävat efter klimatneutralitet.

 

  • Kristina, kan inte du berätta lite om det kvinnliga bygglaget. Varför var det viktigt skulle du säga?

Kristina Hansen, vd Structor Byggteknik Dalarna. Foto: Structor

– Det är viktigt ur flera aspekter, framför allt för att visa att det går att bygga ett hus med kvinnor över alla skrån och för att göra ett statement. Det finns kvinnor i byggbranschen, även om de fortfarande är få.

Vi ville samla kvinnorna för att de ska dela erfarenhet med varandra och skapa förebilder för andra att söka sig till byggbranschen. Sedan har vi i ett parallellt projekt drivit en förstudie med stöd från Svenska Byggbrnschens utvecklingsfond, SBUF och Sparbanksstiftelsen, för att studera vilka effekter som blir när det till övervägande del bara är kvinnor som bygger och inte bara män som normalfallet är.

 

  • Vilka erfarenheter har det kvinnliga bygglaget givit? Kan du dela med dig av något?

– Ja absolut. Det var inte lätt att hitta ett företag som hade möjlighet att ställa upp med enbart kvinnor i byggarbetslaget. Vi hittade ett och hade från början en laguppställning med enbart kvinnor över alla byggskrån; elektriker, snickare, VVS-montörer med flera. Men sedan så kom vab och sjukdom och vi fick lova att ersätta med män i arbetslaget. Detta visar också på hur pass lite kvinnor det finns på byggarbetsplatserna.

Beträffande förstudien vill vi inte förekomma den, men reaktionerna vi fått är att kvinnorna har haft det kul på jobbet, att det varit en trevlig arbetsmiljö och bra kommunikation i byggarbetslaget.

 

  • Kommer det bli någon fortsättning på det kvinnliga bygglaget även efter Villazero?

– Byggnationen av Villazero och de erfarenheter vi tre initiativföretag har med oss därifrån kommer vi att omsätta i vår egen verksamhet. Vi håller på att ta fram en kortfilm som förhoppningsvis kan inspirera och få fler kvinnor att söka sig till byggbranschen. Sedan kommer den förstudie som utförs på det kvinnliga byggarbetslaget mynna ut i fortsatt forskning.

 

  • Hur har arbetet med trägrunden gått? 

– Det har gått bra. Det var enklare att lägga grunden än vi trodde och montaget gick snabbt. Det var svårare att upprätthålla vissa fukttekniska bitar, men vi har lärt oss massor på detta projekt, och nu är det en torr och fin grund.

 

  • På vilket sätt blir bygget klimatneutralt?
    – Vi kollar på vår klimatpåverkan under projekteringsfasen, byggfasen och driftsfasen. Till exempel väljer vi material som har ett bra värde på koldioxidbelastningen, ser till att korta transporterna så mycket det går och att vi bidrar till att minska byggnadens energibehov.

Sedan ser vi över vilka klimatåtgärder vi behöver göra för att få bygget klimatneutralt på 50 år. Då vi har väldigt liten klimatbelastning i det här projektet så behövs enbart solceller installeras på huset för att räkna hem det. Vi kommer faktiskt klara att betala tillbaka skulden på tio år istället för  50 år så det är jättebra.

 

Image

Elin Appel

Projektledare

+46 (0)72 556 66 97

elin.appel@paperprovince.com