Läge att patentskydda din idé?

Smarta idéer och lösningar kan behöva skyddas för att ingen ska kunna kopiera dem. Exempelvis genom ett patent. Men hur vet man om ens idé är patenterbar? När det är rätt läge att söka? Och hur brett skydd som egentligen behövs? Paper Province har pratat med experterna Tommy Vikholm och Camilla Nilsson på Nobeli Business Support för att få veta mer.

Vad är ett patent?

Patent är en sorts immateriell rättighet. Utöver patenträtt brukar man prata om upphovsrätt, varumärkesrätt och mönsterrätt. Patent innebär att ingen annan får tillverka, sälja eller importera din uppfinning utan ditt tillstånd. Patentet kan som mest finnas i 20 år och gäller bara i det land där du fått patentet godkänt.

Vad kan jag patentera?

För att en uppfinning ska kunna patenteras måste den uppfylla vissa villkor. Den ska vara av teknisk karaktär och lösa problem på ett nytt sätt. Det innebär att lösningen inte får vara känd sedan tidigare. Uppfinningen måste också vara reproducerbar – samma resultat ska uppnås varje gång som den används.

Varför ska jag söka patent?

Det korta svaret är: för att blockera andra och få ensamrätt på marknaden. Du kanske har investerat mycket på forskning och utveckling och vill försäkra dig om att du får tillbaka det du satsat. Utan patent riskerar du att någon kopierar din produkt och pressar ner priset. En patentansökan kan också vara ett sätt att få trovärdighet. För att lättare komma in med din idé på marknaden och hitta samarbete med de stora företagen. Eller så handlar det om marknadsföring, det ser helt enkelt bättre ut att lansera en patenterad produkt.

Är det dyrt att skaffa patent?

Det är inte dyrt att söka patent, avgiften till Patent- och Registreringsverket (PRV) är bara några tusenlappar. Det som kostar tid och pengar är att skriva en korrekt patentansökan. Ett godkänt patent innebär en årsavgift som du betalar för varje land du har patentskydd i.

Kostnader uppstår också under handläggningen, för att utvärdera och besvara förelägganden, om man anlitar ett ombud. Detta gäller både i Sverige och utomlands. De officiella avgifterna till olika länders patentverk varierar.

Förblir min idé hemlig?

Din idé behandlas med sekretess hos patentbyrån och ansökan är hemlig när du lämnar in den till PRV, men blir offentligt tillgänglig efter 18 månader. Likaså offentliggörs korrespondensen mellan dig och patentverket.

Hur vet jag om min idé är patenterbar?

Ta hjälp av en patentbyrå för att avgöra det. Oftast börjar processen med en nyhetsundersökning och bedömning. Underlaget används för att avgöra om du kan gå vidare med en patentansökan. Det är viktigt att utreda så att du inte gör ett intrång i andras patent. Gör det tidigt, redan i utvecklingsprojekt och i god tid innan lansering av nya produkter.

Vilka tips har ni till den som funderar på patent?

  1. Omvärldsbevaka tidigt i processen. Följ publicerade patentansökningar inom ditt affärsområde för att få koll på området och fånga upp eventuell konkurrens. Det ger dig också chans att tidigt anpassa produkterna så de inte hamnar i andras skyddsområde.
  2. Ta hjälp av en patentbyrå för att göra en kvalificerad bedömning av din innovation, undvika patentintrång och och skriva en korrekt ansökan.
  3. Överväg att få ut uppfinningen på marknaden under tiden som patentansökan behandlas om du inte vill vänta med att kommersialisera din produkt. ”Patent pending”, alltså patentsökt, kan avskräcka andra från att kopiera produkten eller ansöka om patent i ditt område.
  4. Tänk på att allt i din innovation kanske inte bör patenteras och offentliggöras. Någon del kan bevaras som affärshemlighet och skyddas av lagen om skydd för företagshemligheter
  5. Vilka länder du behöver skydd i hänger ihop med vart din marknad finns, dels idag dels i framtiden. Vart kan du sälja produkten? Vart kan tillverkning sättas upp av konkurrenter och vart skulle de sälja?
  6. Varumärkesskydd är ett bra komplement till ditt patent. Förutom varumärkesskydd kan också mönsterskydd vara komplement till en patentansökan.

 

Varför ska jag välja Nobeli Business Support som patentombud?

Vi levererar expertsupport så att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Allt sker i samråd med dig som är kund och målet är att förstå din verksamhet, innovation och marknad. Ärlighet är viktigt och vi vill alltid kundens bästa. Vi är inte bara experter på vår hemmamarknad här i Sverige, vi har även bred internationell kompetens. Kontaktnätet är stort och spritt över världen med duktiga lokala ombud i olika länder, som kan regionala regler och språket. Som medlemmar i Paper Province är vi extra kunniga på innovationer inom den skogliga värdekedjan och jobbar med många industriföretag. Hör gärna av dig så pratar vi vidare om hur vi kan stötta dig.

 

Image

Annica Åman

Kommunikationsansvarig

+46 (0)70-250 94 43

annica.aman@paperprovince.com