Kurstillfälle för dig som arbetar i massa- och pappersindustrin

Personal i massa- och pappersindustrin, se hit! Den 27:e september är sista anmälningsdag på kursen “Stock till kartong” i Karlstad.

Den 22-23 oktober pågår tvådagarskursen “Stock till kartong” i Karlstad. Kursen anordnas av The Packaging Greenhouse som gör utbildningar skräddarsydda för skogsindustrin. Kursen vänder sig till alla som behöver en kort introduktion till massa- och pappers/kartongtillverkning, till exempel administrativ personal. Syftet är att ge deltagarna förståelse för hur tillverkningsprocessen fungerar och hur olika processavsnitt i produktionskedjan hänger samman.

Kursen genomförs i Karlstad med Ove Karlsson och Carl Zotterman som handledare.

Mer information och anmälan

Anmäl er senast den 27/9 på kursanmalan@tpg.se

Läs mer om kursen här

Läs mer på The Packaging Greenhouse webbplats