Kraftvärmeverken kan tillverka bioflygbränsle

Bioflygbränsle är en bristvara i Sverige, men behövs i övergången till ett fossilfritt samhälle. I dagarna släpptes en rapport innehållande en nyckel som kan lösa problemet: bygg om landets kraftvärmeverk så att de utöver den ordinarie fjärrvärmeproduktionen kan tillverka bioflygbränsle. Samtidigt som de ökar lönsamheten.

Tänk om pannor i fjärrvärmeverk och industrier runtom i Sverige kunde producera miljövänligt flygbränsle av förnybara källor, när de ändå inte körs på full kapacitet? En ny studie från teknikföretaget BioShare visar att det går och att det kan göras både resurseffektivt och ekonomiskt.

Studien och tillhörande rapport innehåller en analys av att samproducera värme, el och flygbränsle och visar på nya klimatvänliga affärsmöjligheter för kraftvärmesektorn.

Råvaruflexibelt och resurssmart

Råvaran kommer från skogsindustrin och de delar av träden som inte används till andra produkter, som bark, spån, grenar och trädtoppar. Förnybara råvaror med bra klimateffekt som med BioShares teknik gör det möjligt att hushålla med skogsresurserna på ett smart sätt.

– Vår metod är resurseffektivare och får råvaran att räcka längre än andra lösningar. Genom att fånga upp de oundvikliga energiförlusterna från drivmedelsprocesserna och omvandla dem till fjärrvärme fås 15 till 20 procent högre effektivitet än med en fristående anläggning. Det är många ton skogsråvara som slipper gå till spillo, säger Christer Gustavsson, vd för BioShare.

Grön omställning ger nya affärer

Även ekonomiskt finns vinster att kamma hem med BioShares integrerade teknik. Metoden innebär nämligen inte bara högre effektivitet utan också lägre investerings- och driftkostnader, i jämförelse med en fristående biodrivmedelsfabrik. De värmeverk som väljer att bygga om får också en ny produkt och ytterligare ett ben att stå på när vintrarna blir varmare och energibolagen tappar miljoner i minskad fjärrvärmeförsäljning.

– I en omställning där alla delar av samhället måste bli klimatsmartare är det här en spännande utvecklingsmöjlighet. I Sverige och internationellt finns ett jättesug efter gröna, hållbara drivmedel och det är i de förutsättningarna som vi och våra kunder vill växa, förklarar Christer Gustavsson.

Testat hos Karlstads Energi

Rapporten är ett resultat av projektet Kraftvärmeintegrerad flygbränsleproduktion, som undersökt förutsättningarna att producera bioflygbränsle på Karlstads Energis kraftvärmeverk. Projektet finansieras av Energimyndigheten och har genomförts inom Energiforsk-programmet Biodrivmedel för Sverige 2030. Övriga parter i projektet är Hulteberg Chemistry & Engineering AB, Fly Green Fund, Karlstads Energi AB, Lunds universitet och Paper Province.

Rapporten Co-generation of BioJet in CHP plants i sin helhet är tillgänglig här >.


Vill du läsa mer om BioShare? Då kan vi tipsa om dessa artiklar:

BioShare ser en ny marknad för kraftvärmeverken

Bioflygbränsle kan produceras i Karlstad

 

Image

Annica Åman

Communications Manager and Team Leader

+46 (0)70 250 94 43

annica.aman@paperprovince.com