Kostnadsfria distanskurser inom tjänsteområdet med start i mars och april

Inom kort startar fyra distanskurser utvecklade för yrkesverksamma som vill öka sina kunskaper inom: tjänstefiering, affärsmodeller, kundorienterat servicearbete i tjänsteverksamheter, tjänsteutveckling, värdeskapande och service management. Kurserna är baserade på den senaste tjänsteforskningen och ges av CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. 

– Det här är ett tillfälle för yrkesverksamma att stärka sin kompetens inom tjänsteområdet, och bli mer attraktiv på arbetsmarknaden, samt för företag och organisationer att kompetensutveckla sina medarbetare, säger Carolina Camén, lektor i företagsekonomi och ansvarig för kompetenssatsningen. Vi samverkar med företag och organisationer för att säkerställa att kursinnehållet matchar aktuella utmaningar och behov av kompetens.

Syftet med kompetenssatsningen är att stärka svenskt näringsliv. Kursinnehållet baseras på aktuella utmaningar som kopplas ihop med den senaste tjänsteforskningen.

Kundorienterat servicearbete i tjänsteverksamheter

Kursen ”Bortom bemötande – strategi, organisation och ledarskap för kundorienterat servicearbete” är helt ny. Den sätter fokus på vad det innebär att jobba kundorienterat och hur du kan organisera och leda ett kundorienterat arbete inom tjänsteverksamheter. Kursen startar 7 mars och anmälan är öppen till och med 24 februari.

– Vi fokuserar på kunder och kundorienterat servicearbete utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Att jobba kundorienterat har blivit ett krav inom många tjänsteverksamheter. Frågan är vad det egentligen innebär – det tar vi upp i den här kursen. Vi tittar bland annat på bakomliggande orsaker till behovet av kundorientering, hur arbete kan ledas och organiseras samt konsekvenser på arbetsförhållanden och arbetsmiljön, säger kursledare Markus Fellesson, docent i företagsekonomi.

Hållbara affärsmodeller 

Kursen ”Affärsmodeller i en tid av transformation” vänder sig till dig som vill få ökad kunskap om hur affärsmodeller kan användas för att analysera problem och utmaningar med fokus värdeskapande i olika typer av verksamheter. Kunskap som kan användas för att utveckla mer konkurrenskraftiga verksamheter och få ökad lönsamhet. Kursen startar 4 april och anmälan är öppen till och med 24 mars. 

Att skapa värde genom tjänster

Kursen ”Tillämpad service management för yrkesverksamma” som fokuserar på värdeskapandets logik i praktiken, tjänstekvalitet, kvalitetsutveckling, tjänsteutveckling och design för innovation. Kursen behandlar utmaningar i att styra och säkra kvalitet i tjänster, hur du kan hantera och lära av missnöjda kunder samt hur värdeskapandet kan utvecklas genom innovation och tjänsteutveckling. Kursen startar 14 mars och anmälan är öppen till och med 3 mars.

Ökat fokus på tjänster 

Kursen “Introduktion till tjänstefiering” vänder sig till dig som vill få ökad kunskap om tjänstefiering och vad denna transformation innebär för olika typer av verksamheter – hur du kan få ett ökat fokus på tjänster i din verksamhet. Kursen startar 28 mars och anmälan är öppen till och med 19 mars.

Kurserna ger fem högskolepoäng och genomförs på deltid under cirka 10 – 12 veckor så att arbete och studier kan kombineras. Undervisningen sker via Zoom-träffar och förinspelade föreläsningar. Kursdeltagarna får ta del av teoretisk och praktisk kunskap. De får analysera och diskutera centrala begrepp, modeller, praktikfall samt dela och diskutera egna erfarenheter och utmaningar kopplat till sina verksamheter och arbetsområden tillsammans med forskare och kursdeltagare. Det kostar inget att delta, men antal platser är begränsat. 

Anmälan

Läs mer om våra kurser och hur du anmäler dig här:

Kurserna är en del av projektet ISE där CTF i samverkan med företag och organisationer utvecklar och erbjuder skräddarsydda, flexibla kurser för yrkesverksamma. Satsningen drivs i form av ett expertkompetensprogram med stöd från KK-stiftelsen. Läs mer på kau.se/ise.