Kostnadsfri utbildning i digitalisering

Just nu kan du som är verksam inom små och medelstora företag i Värmland, Dalarna och Gävleborg gå en kostnadsfri utbildning som ger dig mer kunskap kring digitalisering.

Driver du eller är du anställd på ett företag som med hjälp av digitalisering har potential att nå nya kunder, automatisera processer eller kanske satsa internationellt? Isåfall är utbildningen något för dig.

Utbildningen riktar sig till dig som tycker att digital teknik, strategi och affärsutveckling är spännande och vill lära dig mer. Du behöver inte jobba inom det området idag men ska ha en vilja att bli en nyckelperson att driva digitaliseringen på din arbetsplats. Det krävs ingen specifik, digital förkunskap för att gå utbildningen utan det viktigaste är att du vill lära dig mer.

Bli coachad av experter

Under pandemin har digitaliseringen blivit en naturlig del på många arbetsplatser och nu är ett bra tillfälle att fortsätta företagets digitala resa.

Utbildningen innebär att du under sex månader får coachning av experter som genom praktiska uppgifter, föreläsningar och workshops ska leda ditt digitaliseringsarbete framåt. Kursen startar vid tre tillfällen under 2021.

Läs mer om utbildningen:

https://www.blimerdigital.se/