Knock on Wood visade att trä är framtidens byggmaterial 

Trä är ett förnybart material och kan bidra till att byggbranschen når klimatmålen. Men för att nya byggmaterial som korslimmat trä ska kunna konkurrera med traditionella metoder behövs mer kunskap och samverkan i branschen. Det var alla eniga om på konferensen Knock on Wood som Paper Province var med och arrangerade.

Den 12 september samlades byggbranschen i Karlstad för att prata om träbyggande. Branschträffen Knock on Wood arrangerades ihop med bland andra Stora Enso och visade att intresset för trä som byggmaterial är stort – alla 180 platserna på Karlstad CCC var fullbokade.

Branschaktörer från både det offentliga och det privata var där för att dela erfarenheter inom träbyggnation. Utmaningar och möjligheter ventilerades, samtidigt som skarpa byggprojekt visades upp. Bland annat presenterade Karlstads Kommun sina planer på framtida idrottsanläggningar som mycket väl kan komma att byggas i trä.

Värmländsk trähub

Stora Ensos nyaste produktionslinje för korslimmat trä ligger i Grums.

Stora Ensos nya produktionslinje för korslimmat trä i Grums lyftes fram som en viktig möjliggörare. Den är en av världens största och modernaste med en årskapacitet som räcker till cirka 4 500 normalstora lägenheter.

– Vi hoppas kunna bidra till att sätta Värmland på kartan som en skogshub som kan industriellt träbyggande, sa Jessica Szyber som är affärsutvecklingschef på Stora Enso.

Den ökade lokala tillgången på korslimmat trä underlättar för hela leveranskedjan i form av snabbare och smidigare byggen.

– Nu kan vi få en hel vägg levererad på en gång och inte som tidigare i småbitar från Baltikum. Och vi har bara sett början! Träbyggandet kommer att explodera på sikt, sa Sam Carlson, arbetschef på Peab i Karlstad.

Ekonomiskt hållbart

Norges största trähusentreprenör Veidekke bygger en ny stadsdel i Hagastaden i Stockholm och ska bevisa att det är ekonomiskt hållbart att bygga stora projekt i trä.

– Det är ett lätt material, går snabbare att bygga med och är enklare att transportera. I Hagastaden har vi tunnlar i marken, det är extremt trångt och här bor och jobbar massor med människor. Genom att vi bygger med trä klarar vi av att hålla maximal vikt. Det skulle inte gå att bygga med något annat material, sa Anna Ervast Öberg, projektutvecklare på Veidekke.

Bästa materialet

Idel fördelar med trä kom fram under dagen. Det är det enda förnyelsebara byggmaterialet, det binder koldioxid, är vackert och vi människor mår bra av att vistas i trämiljöer.

– Alla som varit här idag har pratat om hur viktigt det är med samverkan i branschen för att göra träbyggandet till ny industristandard. Det håller vi med om och anordnar därför en ännu större träff på samma tema i februari nästa år, säger Helene Vogelmann, som jobbar med träbyggnadsfrågor i The Bioeconomy Region-projektet.

Läs mer och se bilder från dagen på The Bioeconomy Region