Kluster på lika villkor

Är du kvinna, företagare och vill hitta nya sätt att göra bättre affärer? Då ska du besöka Ljungbergssalen på Karlstads universitet den 13 mars. Lyssna, prata och inspireras av människor som är involverade i Värmlands kluster.  Kluster är en del i att skapa tillväxt i Värmland. Hur har de olika klustren lyckats i denna fråga? Har det skapat förutsättningar på lika villkor? Hur såg det ut i branschen innan klustren kom till? Hur ser det ut nu? Och framförallt vad händer framöver?
Under eftermiddagen får vi också ta del av lyckade exempel för tillväxt på lika villkor.
Melinda From, Näringslivsstrateg på Region Värmland, arbetar med kluster och entreprenörsskapsutveckling i Värmland.
Maria Westin, Visit Värmland
Mikael Lundström, Compare
Sandra Eriksson, The Packaging Arena
Ellen Myrén Scott, Uddeholm AB – Stål & Verkstad
Paneldiskussion med Emma Norén, Almars Krog, Melinda From, Region Värmland, Maria Hollander, The Paper Province, Mikael Lundström, Compare, Gerd Lindgren, KAU, Sandra Eriksson, TPA och Jan-Erik Odhe, Stål & Verkstad.
Tid: Den 13 mars kl. 12.00 – 15.00
Plats: Ljungbergssalen (Ägget) Karlstads universitet
Eftermiddagen är kostnadsfri. Vi startar med sopplunch på Tak 1. Anmälan senast den 7 mars via: www.cerut13mars.axaco.se