Klimatpositiv förpackning lanseras

BillerudKorsnäs lanserar nu sin första klimatpositiva förpackning – D-sack. Det är en säck som löser upp sig i cementblandaren och minimerar både cementsvinn och avfallshantering, samtidigt som den bidrar till en renare, säkrare och hälsosammare arbetsplats.

När det kommer till klimatpristanda är D-sack överlägsen konventionella cementsäckar. En livscykelanalys utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet visar att den fångar CO2 över ett hundraårsperspektiv. Det innebär att den är klimatpositiv. Anledningen är att koldioxiden som fångades upp av trädet under dess tillväxt inkorporerades vid tillverkningen av papperet för att sedan lagras i betongkonstruktionen.

D-Sack är ett bra exempel på hur konventionella förpackningar kan göras om med målet mot en hållbar framtid.
– Vi tror på möjligheten att utveckla befintliga lösningar ytterligare, både i vår verksamhet och inom förpackningsindustrin. Koncept som D-Sack, det vill säga resultat av innovativitet och samarbete, stärker vårt bidrag till en hållbar framtid, säger Henrik Essén, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på BillerudKorsnäs. Det är de som tillsammans med LafargeHolcim har tagit fram den innovativa säcken.

Film och mer information
Livscykelanalys