Kinesiskt besök i Värmland

Under två dagar har representanter från kinesiska handelsministeriet i Göteborg varit på besök. Syftet var att få en större inblick i skogsindustrin i Värmland. Värd var The Paper Province.  Just nu har de särskilt stort fokus på att hitta moderna tekniker för att rena sina industriella avloppsvatten, som de har stora problem med. De har haft studiebesök vid BillerudKorsnäs, Gruvöns bruk, träffat medlemsföretagen Valmet, COWI och WTC-teknik samt varit på Karlstads universitet. Vid Karlstads universitet träffade de representanter från centrala ledningen, med bland annat rektor Åsa Bergenheim, samt representanter från miljö-, energi- och byggavdelningen. De har även hunnit med att träffa Karlstad kommun och Region Värmland.– Redan i samband med deras avresa tillbaka till Göteborg så började de diskutera framtida besök och samarbetsmöjligheter med företag i Värmland och Karlstads universitet, berättar Patrik Kämpe, innovationsrådgivare på The Paper Province.
Med på besöket var (på första bilden från vänster) Patrik Kämpe och Maria Hollander från The Paper Province även Yuqiang Lan, konsul från kinesiska handelsministeriet i Göteborg, Zheng Le, som är vice konsul på handelsministeriet i Göteborg och W. Kine Lin, som arbetar med affärsutveckling mellan Sverige och Kina på Midea Ab.